Skredberedskap PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Ludvig Sande   
søndag 07. mars 2010 09:50

 

Skredgruppen er direkte underlagt Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Stavanger, som varsler oss direkte.

Denne ordningen er unik innen skredberedskapen i Norge. Gruppen er basert på helikoptertransport og kan

dekke store deler av Sør-Norge.  

 

 

Medlemmene i skredgruppen til Rogaland Røde Kors Hjelpekorps er håndplukkede med lang erfaring og

spesialutdanning innen fagområdet snøskred. I beredskapsordningen samarbeider Røde Kors med bl.a.

Norsk Luftambulanse, Universitetssjukehuset i Rogaland, Rogaland Politikammer, Rogaland Politihundelag, Forsvarets 330-skvadron Sola,

Luftfartsverket, Sivilforsvaret og Norske Redningshunder.

 

Hjelpekorpsmedlemmene deltar på frivillig basis uten godtgjørelse for denne beredskapen. Skredgruppen

mottar ingen direkte økonomisk støtte, men får refundert faktiske utgifter etter aksjoner.

Dette innebærer at vi er avhengige av gaver og tilskudd for nye investeringer i utstyr. 

 

Skredgruppen er i beredskap fra 1. januar t.o.m. 30. april. Dato for å avslutte beredskapen avtales

med HRS på bakgrunn av snøforholdene i fjellet.

 

Vaktmannskapene har hjemmevakt i denne perioden og kjører i praksis rundt med sekken pakket i bilen hele vinteren.

Beredskapstiden den enkelte har til rådighet for å ankomme 330 skvadronen er 30 minutter etter alarmen har gått.

Skredgruppen består av omlag 20 medlemmer som rullerer på å ha vakt. Der er også 6 stk som rullerer på oppgaven som vaktleder(utrykningsleder).

Skredgruppen har som mål å stille et femmannslag ved aksjoner. Dette laget inneholder 1 fagleder(utrykningsleder), samt mannskap

til å drive både førsteinnsats og organisering av større skredulykker.

Sist oppdatert onsdag 24. mars 2010 09:39
 

© Innhold: 2018 Rogaland Røde Kors Hjelpekorps, Design: Kristian Helgesen

Rogaland Røde Kors Hjelpekorps - Hovebakken 1 - 51 66 83 30